DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Øresundstrafikken

De grænseløse Øresundstog
Siden Øresundsbroen åbnede i år 2000 har Øresundstogene stået for trafikken på jernbanen fra Helsingør over Sundet og ind i Skåne, Halland, Kronobergs, Västra Götalands, Kalmar og Blekinge len.

I begyndelsen stod DSB for driften i Danmark og de svenske statsbaner SJ i Sverige.

DSB First som operatør
Den 11. januar 2009 overtog DSB First driften af togene i regionen.
Den 11. december 2011 overtog Veolia de svenske strækninger og DSB First skiftede navn til DSB Øresund.

Et puslespil
Fra Helsingør i vest til Göteborg i nord og Kalmar i øst kører der nu 105 Øresundstogsæt på kryds og tværs i Øresundsområdet. Det stiller store krav til både tog og personale. Togene skal være gearet til alle lokale forskelligheder i teknik og systemer og personalet skal have en bred viden om lokale og grænseoverskridende produkter og rejseregler.

Driften i et så sammensat område involverer nemlig mange systemer og myndigheder - forskellige tog ejere, forskellige trafikselskaber, togoperatører og også de kommuner og len hvor toget kører. Alle parter er afhængige af hinanden, og alle skal være gode til at samarbejde, for at togene skal køre sikkert og planmæssigt.


AJOUR CMS