DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Store ændringer på
Kystbanen i påsken

Store ændringer på Kystbanen i påsken.

04-04-2012 11:15
I foråret 2012 skal der udføres en række arbejder på banen i hovedstadsområdet.

For at påvirke driften på Kystbanen mindst muligt har Banedanmark og vi valgt at de bliver udført samtidig i påsken, hvor der er færre passagerer end sædvanligt.
Det betyder så til gengæld, at vi må aflyse mange tog i denne periode.

Hvad skal der laves?

Der er 5 steder, hvor der skal udføres arbejder, nemlig
  • Arbejder i betonen i tunnellen ved Nørreport station (begge spor spærres)
  • Udskiftning af 7 sporskifter syd for Østerport station
  • Udskiftning af et sporskifte ind til værkstedet ved Svanemøllen
  • Forberedende kabelarbejder til Nordhavnsvej mellem Svanemøllen og Hellerup
  • Nedrivning af vejbroen over banen (Lågegyde) ved Kokkedal station
Du kan læse mere om de enkelte projekter på Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk

Konsekvenserne for togdriften på Kystbanen
De omfattende arbejder medfører, at vi fra lørdag den 31. marts kl. 02:00 til og med tirsdag morgen den 10. april kl. 02:00 ikke kan køre tog mellem København H og Hellerup.
Broarbejdet i Kokkedal varer ikke i hele perioden men kun fra Skærtorsdag den 5. april kl. 00.30 til og med søndag morgen Påskedag den 8. april kl. 00.30. I denne periode kører der ingen tog mellem København H og Nivå.

NB! S-togene kører helt som normalt i hele perioden – også til Nørreport station – altså ingen aftenspærringer hér i denne periode.

Du må forvente længere rejsetid. Tag derfor afsted i god tid.

Hvad kører så?
Togene mellem Hellerup og Helsingør kører efter aftenkøreplanen, dvs 20 minutters drift alle dagene.
Mellem København H og CPH Kastrup – Sverige kører togene også hvert 20. minut alle dagene.

Alternativ transport
I den periode hvor der ikke kan køre tog mellem København H og Hellerup (31.3.-4.4. + 8.4.-10.4.) henviser vi vores passagerer til at benytte S-tog. Der vil være ekstra vogne på S-togene på strækningen for at sikre siddeplads til alle. Vi vil have info-guider på perronerne i Hellerup i dagtimerne for at vejlede passagerer der skal skifte mellem Kystbanen og S-tog.

I den periode hvor vi ikke kan køre tog mellem København H og Nivå
(5.-7. april) henviser vi vores passagerer til at benytte S-tog til/fra Hellerup eller Klampenborg stationer og Togbus mellem Hellerup, Klampenborg og Nivå. Der vil være ekstra vogne på S-togene på strækningen for at sikre siddeplads til alle. Vi vil have info-guider på perronerne i Hellerup og Nivå i dagtimerne for at vejlede passagererne i skiftet mellem S-tog og Togbus henholdsvis Togbus og Kystbanen.

Togbusserne kører kun de tre dage 5.-6.-7. april. De kører efter følgende mønster:

I hele driftsperioden (kl. ca 4.30 – ca 0.30) kører der en Togbus hvert 20. minut fra Hellerup til Nivå med stop ved alle Kystbanens stationer undervejs. Om natten kun én gang i timen.

I dagtimerne (kl. ca 7-19) kører der derudover en Togbus fra Hellerup til Nivå, der kun standser undervejs i Klampenborg (for at sikre omstigning til S-toget)

Cykler og barnevogne medtages i det omfang der er plads i busserne. Men pladsen er meget begrænset!

www.rejseplanen.dk er opdateret med alle ændringer i hele påsken.

Alle afgangs- og informationsskærme på stationerne vil i påsken være opdateret med de midlertidige endestationer og minuttal for togene på alle dagene.

I alle billetsalg og 7 Eleven-butikker på Kystbanen kan du hente særkøreplaner med både tog- og Togbuskøreplaner.

DSB’s særkøreplan for Sjælland for påsken indeholder også Kystbanens særkøreplan incl Togbusser.

Særkøreplanen er sat op på stationerne i stedet for de sædvanlige afgangstavler.

Se også Særkøreplanen hér.


Togpersonalet vil foretage højttalerudkald i toget før ankomst til de midlertidige endestationer med vejledning i hvordan du kommer videre.

Cykler og barnevogne
I perioden den 5. – 7. april, er der kun meget begrænset plads til cykler og barnevogne mellem Nivå og Hellerup, da der i den periode kun kører Togbusser på strækningen. Cykler og barnevogne medtages i det omfang der er plads i Togbusserne.
Hvis det er muligt, så planlæg ikke at rejse med cykel eller barnevogn på de dage på den strækning. Fra Helsingør og Snekkersten kan du med fordel tage Lille Nord til Hillerød og S-tog derfra, hvis du har cykel eller barnevogn med og skal til København.

Handicappede
Da Togbusserne ikke er egnet til kørestolsbrugere har vi etableret en bestillingsordning til en speciel handicapbus på strækningen mellem Nivå og Hellerup de tre dage med togbusser (den 5., 6. og 7. april).

Telefonen til bestilling af handicaptransport: 24 68 30 30.
Hvis transporten bestilles senest kl. 12 dagen før, kan du være sikker på, at blive hentet til den tid, du har bestilt.

Hvis du ringer senere end kl. 12 dagen i forvejen, kan du måske komme til at vente lidt på transporten.

Transporten gælder fra station til station, og altså ikke til privatadresser.

Med venlig hilsen
DSB Øresund


AJOUR CMS