DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Kontrolafgift

Hvis du træffes uden gyldig billet eller kort på DSB Øresunds tog mellem Malmø station og Helsingør station, skal du betale en kontrolafgift på DKK 750 / SEK 900. Kontrolafgiften er samtidig billet til den station, som du rejser til.

Disse regler gælder også for passagerer, der benytter kort med spærretid udenfor kortets gyldighedstid (fx pensionistkort).

Børn under 16 år, der træffes i tog uden gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på DKK 375/ SEK 450. Denne afgift gælder også for din hund, hvis du skulle have glemt at købe billet til den.

For cykler, herunder cykler der medtages i spærrede tidsrum, betales DKK 100/ SEK 150.

Har du glemt dit periodekort, kan du få nedskrevet kontrolafgiften fra DKK 750 til et ekspeditionsgebyr på DKK 125. Dette gør du ved at fremsende en kopi af det gyldige periodekort senest 14 dage efter det tidspunkt, kontrolafgiften blev opkrævet.

Hvis du ønsker at klage over din kontrolafgift kan du henvende dig til DSB Øresund. Dette skal gøres seneste 14 dage efter det tidspunkt din kontrolafgift er udskrevet.

Du skal fremsende din dokumentation til:

kontrolafgift@dsboresund.dk

eller send til:

DSB Kundecenter
Kontrolafgifter DSB Øresund
Postboks 363
2630 Taastrup


I særlige tilfælde kan DSB Øresund eftergive kontrolafgiften. Dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl om, hvorvidt passageren har haft mulighed for at løse gyldig billet. For eksempel, hvis billetautomaten, på en i øvrigt selvbetjent station, ikke har virket.

Gebyrer i forbindelse med kontrolafgifter

For kontrolafgifter gælder følgende rykkerprocedure og gebyrer:
  • hvis der indgås en afdragsordning, kan DSB Øresund opkræve et gebyr på 25 kr. pr. afdrag
  • hvis der må erindres om betaling, kan DSB Øresund opkræve et ekspeditionsgebyr på DKK 125/SEK 150 pr. brev
  • betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse via SKAT Inddrivelsesenheden. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT Inddrivelsesenheden sig et gebyr. Dette gebyr tillægges gælden
  • på baggrund af tilføjelsen til fogedretsprotokollen eller ved misligholdelse af betalingsaftaler registreres passageren i RKI Kredit Information A/S

Bemærk! For retningslinjer og priser på kontrolafgifter når du rejser med Øresundstoget i Sverige, skal du kontakte det len du rejser i.

www.oresundstag.se

Kontakt

Kontakt
DSB Kundecenter
Kundehenvendelser DSB Øresund
Postbox 363
2630 Taastrup

Tlf. 70 13 13 11

Email: dsboresund@dsb.dk
AJOUR CMS