DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Handicapservice

Med baggrund i god dialog med en række handicaporganisationer tilbyder DSB Øresund en række servicetilbud, der gør rejsen lettere for handicappede.

Tryk hér for at se brochuren "Handicapservice"I den kan du læse om legitimationskort og rabat- og assistanceordningen for handicappede. Brochuren indeholder desuden oplysninger om en række andre relevante forhold vedrørende handicappedes rejser med tog.

Afgange med lavgulvsvogn
På størstedelen af afgangene på Kystbanen findes såkaldte lavgulvsvogne, der letter adgangen til toget for gangbesværede og kørestolsbrugere. Se køreplanen herunder, der viser alle afgange med lavgulvstog.
I weekenden er der adgang til lavgulvsvogn på alle afgange.
Myldretidstogene (Ringsted) - København H - Helsingør køres udelukkende med ikke-lavgulvstog.

Lavgulvskøreplan gyldig fra den 14. december 2014.

Køreplanen viser kun de afgange hvor vi kører med lavgulvsvogne.
NB! Ved forstyrrelser i trafikken, kan vi afvige fra køreplanen.

På Rejseplanen.dk kan du også se, om den afgang du vælger køres med lavgulvstog.

Tilgængelighed
Alle kunder kan rejse til og fra samtlige stationer på DSB Øresunds strækning, da alle vore stationer har elevator eller niveaufri adgang.

Gangstativer, rollatorer og sammenklappede kørestole kan medtages som håndbagage.

Der er elevatorer mellem S-togs- og regionaltogsperronerne og Metroen på Nørreport Station. På Ørestad Station er der ligeledes elevator mellem Metroen og Øresundsbanens perroner.

Lydmoduler i Øresundstoget
I hvert togsæt er den forreste dør udstyret med et lydmodul der angiver, hvor døren er, hvis du er blind eller svagtseende. Hør lyden

Piktogrammer i toget
I alle DSB Øresund tog er der særlige kørestolspladser eller flexarealer, som kan bruges af såvel kørestolsbrugere som kunder med cykler eller barnevogne.

DSB Øresund har markeret ti procent af sæderne i togene med et piktogram, der viser, at de fortrinsvis er for kunder med reduceret mobilitet. Det omfatter kunder med fysiske og psykiske mobilitetsproblemer, børnefamilier og gravide kvinder.

Placering i toget
I IR4-togsæt er der kørestolspladser i passagerafdelingen nærmest handicap-toilettet.

I Øresundstoget er der i midtervognen et flexareal med lavt gulv, som gør det nemt at komme ind og ud - eventuelt med hjælp fra din ledsager eller togpersonalet.

Kørestolspladsen er placeret i flexarealet nærmest handicaptoilettet. Toget har en kørestolsrampe til ind- og udstigning. Rampen betjenes af togpersonalet.

Spontanrejse
Du kan som rollator- og kørestolsbrugere altid foretage spontanrejser med Øresundstoget fordi toget altid er bemandet med en train manager, der uden at være varslet på forhånd kan være behjælpelig ved ind- og udstigning af Øresundstogsættets lavgulvsvogn. Train manageren bruger Øresunds-togsættets indbyggede rampe.

Træfpunkt
Når du ankommer til stationen, skal du placere dig ved Træfpunkt som er et fast standsningssted på perronen, hvor handicappede, skole- og børnehavegrupper, ældre og passagerer med bagage eller barnevogn, med fordel kan placere sig for at få hurtigt adgang til Øresundstogets lavgulvsvogn.

Uanset om toget består af et, to eller tre togsæt så sikrer placeringen af Træfpunktet, at lavgulvsvognen altid holder ud for Træfpunktet.

Vores personale holder desuden lidt ekstra opmærksomhed på de kunder, der opholder sig ved Træfpunktet. Således kan de straks hjælpe kunder med nedsat mobilitet fx ved at opsætte den mobile sliske der medbringes i hvert togsæt.

Assistance
Hvis du har brug for assistance for at komme ind og ud af toget anbefaler vi dig at ringe til DSB Øresunds Telefonservice på tlf.: 70131311 senest 2 timer før afrejsen for at bestille hjælp til ind- og udstigning i toget.

Assistancen omfatter ikke:
  • bagagehjælp
  • ekstraordinær personlig omsorg eller assistance under togrejsen. Sådan hjælp forventer vi, at din ledsager yder
  • løft fra kørestol til et sæde i tog. På grund af reglerne om arbejdsmiljø for DSB Øresunds personale er dette ikke muligt.

Assistance i Sverige

DSB Øresund Telefonservice tlf.: 70 13 13 11 varetager i begrænset omfang koordinering af handicapassistance mellem DSB og SJ.

Førerhunde
Du kan tage din førerhund gratis med i alle DSB Øresund tog, men af hensyn til allergikere skal du respektere dyrefrie områder. På rejsen skal din hund opholde sig på gulvet.

Skal du medbringe din hund på rejse til Sverige, skal du være opmærksom på de svenske veterinære krav. Få mere at vide hos Jordbruks Verket, sjv.se eller telefon +46 - 36 15 50 00.

Ledsagerordning
Hvis du er visiteret til ledsagerordning af Dansk Blindesamfund eller Danske Handicaporganisationer, tilbyder DSB Øresund dig ledsagerordning, når du rejser fra eet takstområde til et andet, hvilket betyder, at du kan købe billetter til reduceret pris (50 %).

Der er visse begrænsninger i benyttelsen af ledsagerbillet eller -kort. De kan som tommelfingerregel ikke benyttes til rejser lokalt inden for det samme takstområde for eksempel hovedstadsområdet.

Både, når du rejser alene og sammen med en ledsager, skal du mindst rejse fra eet takstområde til et andet i Danmark for eksempel fra Helsingør til Odense, før end du kan købe billetter til reduceret pris (50 %). Børn får dog ikke yderligere rabat.

Ledsagerordning i Sverige
Når du rejser med Øresundstoget i Sverige, får du 50 procent i rabat når du rejser sammen med en ledsager.

Hvis du skal skifte tog i Malmø, kan du bestille assistance senest 24 timer før rejsen hos SJ Kundetjeneste på telefon
+46 -20 75 75 99

Visitation
Rejsende, som på grund af handicap eller andet, har behov for at blive ledsaget til og fra toget, kan benytte DSB Øresunds ledsagerordning. For at benytte ledsageordningen – og for at få handicapassistance - skal du have et legitimationskort som dokumentation for, at du har mulighed for assistance i forbindelse med togrejsen. Det er ikke nødvendigt at være medlem af en handicaporganisation for at få kortet.

Legitimationskortet fås hos
Invalideorganisationernes Brugerservice
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 17 93
E-mail service@handicap.dk

Yderligere information

Du kan få mere at vide hos:

DSB Øresund Telefonservice
Telefon 70 13 13 11

DSB Kundecenter
Telefon 70 13 14 15
(tryk 6)
www.dsb.dk

Movia Handicapordning
Telefon 36 13 14 15
www.moviatrafik.dk

Arriva Skandinavien
Telefon: 72 30 25 00
www.arriva.dk

I Sverige kan du få mere at vide om rejser med:

SJ
Telefon: (+46) 771 757599
www.sj.se

Connex
Telefon: (+46) 771 260000
www.connex.se
AJOUR CMS